Ο ρόλος και η σημασία του νερού.

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή. Αποτελεί το κυριότερο συστατικό του ανθρώπινου σώματος καθώς τα 2/3 του ανθρώπινου  οργανισμού είναι νερό. ...

0